دوسرشمار نرم آب


سلام دوستان عزیز
این وبلاگ به معرفی منطقه نرم آب چهاردانگه ساری ( روستاهای بالاده - تیله بن - قلعه - پایین ده و واوسر ) می پردازد و امید که با یاری شما بتوانیم این مسئولیت را به نحو مطلوب انجام دهیم .

Email : 40chanteh@gmail.com

(صلواتگاه) یکی دیگر از مکان های دیدنی واوسر

 

 

 

 

 

 

یکی دیگر ازمنطقه ی جالب واوسر مکانی است بنام " صلواتگاه " که درسمت شمــال شرقی 

 

واوسر قدیم ودریک کیلومتری روستای میرافضل واقـــع است. این منطقه بـــه وسعت حــدود

 

دوهزار متر با پوشش درختان کوتاه جنگلی از زیبایی وچشم انداز بسیار خوبی برخوردار است .

 

از زمانهای قدیم مردمان این منطقه  هنگام خارج و یا وارد شدن به  دو سرشــمار وقتی به این

 

مکان می رسیدند  از نظر وسعت دید مشرف بر روستاهای تیلــه بن و بالاده وقلعــه و پایین ده

 

مخصوصا امامزاده داشتند لذا برسم معرفت وادب دینی واجتماعی سلام وصلواتی بر امامزاده

 

میرافضل می فرستادند وبهمین علت این مکان را " صلواتگاه " نامیده اند واین نام معنوی و زیبا

 

سالیان سال بر تارک این مکان  درخشش دارد. مسافرین وقتی از جاهای دور بــه این  نقطه از

 

وطن خود می رسیدند   یک احساس وشعف وشادمانی خوبی پیدا می کردند. در واقع هنگــام

 

ورود به منطقه تمام خستگی و رنج دوری از وطن  با ذکـــر ســـلام وصلــوات بی رنگ و بی اثر

 

می شد . ودر هنگام خارج شدن ازمنطقه وقتی به "صلواتگاه" می رسیدند نگاهی حـــزن انگیز

 

وندایی موزون وآهنگین به وطن واهل عیال خود می کردند وخدا می داند که چقدر از این نگــاه

 

ها ونداها تجدید نشده است وآخرین نگــاه ها وخداحافظی ها   به وطـــن در هنگـــام مسافرت

 

دوباره به سلام وصلوات ختم نگـــــردید . این منطقه با توجـــه به اینکه هم سطح روستــــــای

 

میرافضل وجلگه سربیشه می باشد چشم اندازی بسیـــار وسیع در  شـرق تاحدود 20کیلومتر

 

و در طرف غرب تا قله های" دماوند" و"نمازکوه" و"هیکوه" و"نی زواکوه"و دامنه هـای خوب آن

 

دارد درطرف شمال وجنوب هم مشرف بر قله های "چهار نو" و"شاهدژ" ودامنه های آنــها می

 

باشد . لذا گفتن وشنیدن هیچ گاه نمی تواند جای دیدن ونگاه کردن باشد. اگر سعـــادت رسیدن

 

به این منطقه دست داد ( انشاء الله) سلام و صلـــوات بر امامزاده میکائیل معـــروف میرافضل

 

ودوسرشمار از یادت نرود. 

 

 

 

 

نویسنده : ساداتی

 

 

 

 

 منتظر معرفی مکان های دیدنی دیگر منطقه باشید.

 

 

 

 


نوشته شده توسط ساداتی - نظری در 2008/11/13 ساعت 22:18

طراح قالب : www.goldskin.ir


تقویم جلالی قالب وبلاگ